Женски славянски имена

Beta

– бог – моята клетва

Възраст

– пратеник

Вероника

– привеждане победа

Пролет

– пратеник

Владимир

– известен владетел

Dandzha

– дюля

Dzhesna

– ясно , остър

Didzhena

– божествен, небесен

Denidzhela

– бог – съдия ми

Даника

– зорница

Даника

– зорница

Зора

– лъч на разсъмване

Катарина

– нетна

Крешимир

– световен крос

Krezimira

– един красив свят, свят

Казимир

– известен, голям разрушител

да сладък

– вратарят

май

– майка

Мила

– съкращение за славянски имена, съдържащи “сладко” или “сладък”

Световната

– съкращение за славянски имена, които съдържат “свят”

Mokosh

– мокри

Моран

– смърт

Ник

– привеждане победа

роза – роза

Stenisleva

– отлично управление

Stencom

– отлично управление

Add a Comment