Женски готически имена

Alprika

– всесилният, владетел на всички

Aliveri

– външна, лоялен

Alverad

– съвети Elf ​​

Geylavira

– високо, лоялен

Dzhelvira

– високо, лоялен

Elodiya

– външна , богати

Elvira

– чужденец, вярно

Add a Comment