Женски асирийски имена

Atal

– Бог е велик

Jaf

– красива

Jaf

– красива

Dzheyffa

– красива

Ищар

– водещ или основен

Lilis

– нощ

Лилит

– нощ

Лил

– нощ

Lillus

– нощ

Лия

– уморен

Yafa

– красива

Yafit

– красива

Яфа

– красива

Add a Comment