Социални илюзии

социални илюзии са сложни, цялата система не винаги е адекватно представителство на човека в обществото и обществото като едно цяло, за себе си, за своите граждани (в случая на обществото), както и отношенията – едно общество с всеки човек и човешкото общество. В допълнение, социална илюзия, то е публично, образуван под външно влияние (ситуация в света, социалното неравенство и така нататък.) Възприятие на човека и по-специално и обществото като цяло, мнения за субектите други общества и култури.

Най-често, мнения въз основа на научна фантастика (ареал, погрешни) възгледи и убеждения за това, което често се смесва с над или под собственото си състояние на лицето, или обществеността и тяхната роля в историята на човечеството като цяло. Ярък пример за социална илюзия е “призракът на комунизма”, който в продължение на много години обикаляше Европа и изключително в умовете на хората, които подкрепяха тази политическа ориентация. Европа в същото време остана в действителност свободна от “призрак”.

Социални илюзии

В основата на илюзорен представителството е непълна (извадени от контекста), изкривен (съзнателно или подсъзнателно) информацията се смесва с измислици и фалшифициране на информация за исторически събития, факти за реалното състояние на нещата в страната, както и тяхното социално-икономическо и политическо състояние, тенденциите на развитие ( “разлагащи” Запад дълго време са били социална илюзия на съветския народ).

учени и практикуващи психолози смятат, социална илюзия един от най-мощните фактори за социална мобилизация на обществото, на фиктивна настроение инструмент на населението. Обяснението за това, те са на власт на простота за създаване на изображения наситени с възможност за символи и метафори, които винаги са много доволни, повечето от хората (в обратнопропорционална зависимост от нивото на образование и интелект). Разликата между рационалните и точни конструкции на реални аргументи, експертни оценки, от създаването на социални илюзии, е лесното на възприятието на обществото по-достъпни и смилаеми алегории трябва да се монтира с помощта на медиите и агитатори.

масовото съзнание с голямо вълнение възприемат илюзорни герои, отколкото на собствените си опити да се анализират реалност, така че те са все по-често се използва за “формиране” на общественото съзнание и мотивация на ориентацията на масовото съзнание, лесно и просто заместване на реалността на социалните илюзии.

Формиране илюзия е лесно, просто трябва да осъзнаят, конфигурацията и изображения на колективното несъзнавано и латентни (митологични теми, библейска истина архетипи призрачни знака) въображение в конкретни реални исторически събития. Те са създадени по целия свят, в различни исторически периоди, от преобладаващата идеология. След това, с помощта на пропаганда, всички тези герои започват да копират и излъчване в медиите.

и да продължи да се използва за нестандартни манипулация на общественото мнение, да се прилагат за целите и интересите на определена социална елит стои на власт в момента, или сила, че в този конкретен период от време и да се постигне с господстващото положение на пълен контрол върху общественото съзнание. Резултатът от подобно манипулиране на общественото съзнание е ситуацията, в която истинското възприятие за реалността става невъзможно. С водещ на редица закони, които произтичат от манипулацията, сред най-важните от тях психолози включват елементи на безкритично приемане на обществото налага социални илюзии, съзнание (и подсъзнание) пренебрегват законите на развитието на историческите събития и липсата на внимание от страна на всеки личности за истинските проблеми на социалната теория и анализ изчисления.

Допълнителни аргументи навредят социални илюзии включват политическия контрол и идеологическа цензура в медиите, липсата на компетентност и социална експертиза, изкуствена изолация и ограничения, създадени за външна и вътрешна социална комуникация. Всички тези параметри на манипулацията попадат в пряка зависимост от политически митове, религии, национални идеологии и накрая представляват заплаха за социалното и икономическо благополучие на всяка страна.

Общественото илюзорно виждане за живота, по-широко разпространено сред масите, далеч не е безобидно, за разлика от забавните оптични картини. Налице е срив на общественото съзнание като социална илюзия, толкова по-изкуствено nasazhdonnye гол за психично чувство на неудовлетвореност и опустошение, мненията извинението заменени яростни критики, а истинската и чиста вяра дава път на тъп, а понякога и злобен скептицизъм.

Социални илюзии

След като един човек в частност и на обществото като цяло започват да осъзнават, илюзорната и непостижимото в действителност преди такива ясни цели, всички Utopia и противоречива реалност, изолация понятия от реалността, има промяна в социалния климат. И в резултат на това има или масивен алкохолизъм, или фанатично оттегляне от религията. Във всеки случай, за да замени на социалните илюзии винаги идва отрезвяване, търсене на душата, и търсене на нов идеал – това е, социални илюзии в обществото – феноменът на константа, наподобяващ спирала цикъл.

Естествените причини за социални илюзии за даден индивид са биологични, психологически и пряко социални. Но това разделение е почти единственият фактор, в който учените от цял ​​свят се сливат, работещи в тази област. Истинският механизъм на появата на социални илюзии в обществото, както и факторите, които влияят върху тяхното развитие, психолозите са слабо разбрани и учените имат много теории за това. Повечето теории са в областта на психологията, но някои от тях възприемат философски постулати и икономически елементи. Докато изучаваме социалните илюзии, не трябва да пренебрегваме такива фактори като възрастовата и половата характеристика на личността, личните характеристики и нивото на знанието на човека, степента на възпитанието и образованието. Значителна роля във възприемането на социалния свят играе нагласи (стабилни тенденции на определена форма на поведение в определени ситуации), ориентация на обществените нагласи стойност, придобити в семейството, парадоксите на генетична предиспозиция.

Основните фактори, които психолозите разглеждат, са нагласите, личните парадокси, социалните нагласи и човешките нужди в ценностните ориентации на личната ориентация. Разбира се, човек не може да отрече и силно да повлияе върху създаването на социални илюзии за стереотипите, слуховете, емоционалното състояние на всеки човек и общата икономическа ситуация в страната. Тези концепции са много близки, тъй като независимо от първоначалната им ориентация, те непряко обясняват пряката връзка между човека, средата на пребиваване и социалното илюзорно възприемане на реалността.

общество и вътрешен свят, особено на човека, образованието си, са неразривно свързани и преплетени, че не само човешкия живот, но и определена политическа и икономическа период от време. Ето защо, социолозите, политолозите и психолозите уверено определят влиянието на социалната позиция, обществото, парадоксалните възгледи за появата и развитието на социални илюзии. Много учени от целия свят описват случаи на масови истерични явления, които свързват външния им вид със специална версия на проявления на социални илюзии. Има случаи на масова истерия, които се случват както в отделни села и градове, така и в страни. В основата на масова истерия е специфична социална илюзия, причинена във всеки отделен случай от някои недвижими явления, се възприема от обществото се изтълкува погрешно и неочаквано голям брой хора, по същия начин.Точното определяне на механизма на това явление съществува, въпреки че е ясно в пресечната точка на психологията, вярата, и на вътрешния култура на лица, които са в епицентъра на събитията.

Всеки народ получава вековете на нейното развитие, някои характерни само за този народ парадоксални възприятие стилове, ситуации, процеси, които са социално илюзия “народния”, главната роля в тях принадлежи на несъзнателни инстинкти, емоции, националните традиции и манталитет на хората (например, Н. А. Бердяев твърди, че основната характеристика на руското национално съзнание е именно парадоксална).

По принцип, социални илюзии произтичат от факта, че едно лице е постоянно в обществото и, следователно, не може да пренебрегне мислите за структурата на обществото, неговите основи и развитието. И в резултат на това, под влияние на собственото си възприятие за обществото, човек започва да формира собствената си представа за слоевете на населението, класовете и групите, от които се образува това общество. По този начин се появява една тънка нишка, от която се разгръща голяма част от социалната илюзия.

Социални илюзии

Най-често срещаните социални илюзии се случват в хората, които са на работа, професия трябва да се справи със структурата и развитието на обществото като цяло и на хора, по-специално, това се отнася за политици, политически стратези, маркетинг, медийни специалисти и социални работници. Като цяло, всички, които не са само създателите на социални илюзии, но и техните основни фигурати. Именно те притежават съмнителна “чест”, за да създадат илюзорно възприятие от широки маси на реални събития.

Във връзка с това изискване, те придобиват съответния знанията и опита, който им помага да се разграничат различните избирателни групи, за да се постигнат целите на ефекта е възможно най-високо (например потребителски групи, социални, пол). Въпреки това, учените и психолозите отдавна доказаха, че формирането илюзорно възприятие на обществото, те са оставени на милостта на социалните илюзии, тъй като те види обществото не като тя съществува в действителност, и начина, по който то се появява в личното им възприятие, в зависимост от тяхната партия или професионални аксесоари.

Add a Comment