Семейства на Кувейт

Както във всички арабски държави, семейните и семейни ценности традиционно имат приоритет в Кувейт, както и уважение към по-възрастното поколение и любовта към децата.

Дете в Кувейт в ранна детска възраст свикнали с факта, че възрастните хора трябва не само уважение, но и да им предоставят цялата необходима помощ, в същото време учат детето и на факта, че с всички велики членове на семейството, за да си взаимодействат мирно и спокойно, конфликтите са неприемливи скандалите са невъзможни.

Семейства на Кувейт

В резултат на това в Кувейт семейството е приоритет, дори и степента на успех на кувейтския често се определя не толкова от богатството и кариерата му постижения, тъй като положението в обществото, влиянието на семейството и клана, тоест, племенна група.

Local концепция за репутация е пряко свързано с нивото на въздействие върху социалния и семейния живот, в допълнение, това се дължи на концепцията за не само личен успех, но също така и за успеха на клана като цяло.

показва добър тонус и образование в Кувейт под формата на гостоприемство, лоялност към други кланове и гости на страната, щедрост към по-малко успешни сънародници. Целият им живот, Кувейт, като цяло, прекарват точно върху доказването и поддържането на техния социален статус, който е неразривно свързан със семейството.

Концепцията за семейството, както вече беше отбелязано, е свързана с общността и кланността в едно цяло, исторически, ислямът само укрепи тази традиция. Въпреки, че към днешна дата броят на кувейтските семейства леко намаля, социолози отдават това на началото на производството на петрол ще се повиши стандарта на живот на населението. Просто сега семейството може да си позволи отделна къща, докато по-рано в същата къща живеят представители на няколко поколения.

Въпреки това, независимо от това, родство не се скъса, и непотизъм всички кланове също силни и неразрушими в Кувейт. Големи семейства от кувейт в кръвта, броят на децата от незапомнени времена е основата на престижа и социалния успех, особено това се отнася за естествените синове.

Въпреки че отношението към децата и броят им не се е променило, сега все едно има леко намаляване на техния брой в семейства, повече семейства, в които има само три или четири деца, в съответствие с кувейтски понятия, това не е много. В исторически план в Кувейт има разделение на семеен дом в мъжки и женски половини. Въпреки това, повечето хора правят в днешната реалност се отклоняват от тази традиция, въпреки че основният работещ в семейството е човек, чието задължение е да осигури семейството си с всичко необходимо и задължение на съпругата, съответно, да наблюдава икономиката и децата.

Доскоро брак в Кувейт последователна и изготвен от старейшините, никой не дойде да не се подчини, дори и в главата, но до този момент става по-лесно да се види брачния съюз между членове на различни кланове и клан, с родителско съгласие е необходимо за брак.

модерен кувейтски общество напълно ограничава правата и свободите на жените, напротив, самите жени се поставят ограничения върху себе си, някои от нежния пол с голямо удоволствие да остане любовница и майката, и нивата на доходите в къщата обвиняват раменете на силния човек, както и социалния и политическия живот.

В Кувейт има интересен обичай, запазен от бедуинските времена, нещо като общо събрание “devania”. По-рано, това е събиране на всички племена на мъжете в същата палатка, за да се заеме с всички наболелите проблеми на обществото, а сега се трансформира в социално събитие като важен ритуал на местния обществен живот.

собственик на къщата, в Кувейт, който е домакин на колекция от мъжки готови да направят всичко, за да се оставят най-доброто впечатление, жените и децата, разбира се, на срещата не е позволено. Мъже в събранието решават не само проблеми и обсъждане на бизнес проблеми, но и да ядат закуски и напитки традиционно почитан кафе и среща домакин следи отблизо за да се гарантира, че никой не е скучно и нищо не е необходимо.

Поканата за такава среща се счита за най-висока степен на уважение. Алкохол, от начина, по който не се използва, то обикновено е забранено от закона, въпреки че тази забрана, някои хора и нарушават, но само у дома си, когато никой не вижда появата на външната страна на дома в нетрезво състояние не е просто недопустимо и наказуемо от закона.

сватбени обичаи в Кувейт включват плащането на зестра за булката, а понякога и твърде голям, но най-важното е, че зестрата се счита за собственост на булката, тя разполага с тях по свое усмотрение. Комуникирайте и отговаряйте на Кувейт, най-вече в семейния им кръг, включително и на многобройните близки, които са членове на клана, комуникацията с непознати не е добре дошла.

уважение към по-старото поколение е категорично и неприкосновено, дори и децата могат да се покоряват на майка си, но не и на бащата, но бабата не не се подчини, при никакви обстоятелства, да не говорим за дядо. Гостоприемството на кувейските семейства също има свои традиционни нюанси. Например, обичай трябва да бъде възможно да се отложи колкото по-дълго време на хранене, тъй като вече собственик говори на посетителя, толкова повече се покаже уважение.

Правителството и държавните структури в Кувейт напълно подкрепят семейния характер и приоритетното отношение към семейството, а финансовата помощ за младото семейство се изразява съществено. На помощниците се предоставя материална помощ, равна на добър калим, за поддържането на млад съпруг, на който им се отпуска обезщетение, както и за всяко дете под осемнадесет години.

Жената също не е забравена от държавата, ако тя е съпруга и майка, тя също получава обезщетение, а след това и пенсия за старост. Правителството поема жилищния проблем на новата обществена единица, като предоставя на къщата, която показва своята крепост на свободна къща, или издава заем за изграждането на собствена къща.

Add a Comment