Мъжки сръбски имена

Андрия

– мъж, воин

Антоние

– безценен

Добре Благоев

– нежна

Боян

– битка

Братислав

– Fame брат

Вук

– Wolf

Вукашин

– Wolf

Василие

– цар

Горан

– планински човек

Джордж

– селянин

Деяния

– предприемчиви

Димитрие

– обича земята

Добре дошли

– насърчава високи постижения в други

Dobroshin

– съвършенство

Драган

– скъпи, скъпи

Драгослав

– скъпоценен слава

Душан

– душата

Илия

– бог, моята бо

Йован

– Бог е добър

Джоузеф

– той ще се увеличи

Cristian

– последовател на Христос

Любомир

– в света на любовта

Miomir

– аромат

Милян

– чар

Miloon

– добър

Mihailo, Mihailo

– кой е като Бог?

Небойша

– безстрашен

Неманя

– бедни, бедни

Ненад

– неочаквано

Obrad

– щастие

Предраг

– скъпоценен

Павел

– малък

Радмило

– щастлив полза

Радован

– щастлив

Сава

– стара

Слободан

– свобода

Славолюб

– разкошен

Сречко

– късмет

Стеван

– корона

Тихомир

– световен

Add a Comment