Мъжки готически имена

Adalfans

– благороден и готов

Аларик

– изцяло мощен, началника на всички

Alaris

– изцяло мощен, началника на всички

Alarisk

– изцяло мощен, началника на всички

алевитската

– защита на всички

Alerik

– изцяло мощните, владетелят на всички

Aleris

– всесилният, владетел на всички

Alrik

– всесилният, владетел на всички

Alris

– всесилният, владетел на всички

Alrisk

– всесилният, владетел на всички

Vermando

– защитник на хората

Gandizalv

– мъдър дух мъгла (от скандинавската митология)

Ermenehil направя

– голяма почит

Zeodereiks

– Царю на народите

Zeodorik

– Царю на народите

Zeudorikus

– Царю на народите

Одоакър

– богата и бдителни

Odovakar

– богата и бдителни

Ollarik

– всемогъщия , началник на всички

Ollaris

– всесилният, владетел на всички

Ollerik

– всесилният, владетел на всички

Olleris

– всесилният, владетел на всички

Ollrik

– всесилният, владетел на всички

Radzhinmar

– мъдро и добре познат

Sandalf

– истински вълк

Tiudorikus

– цар на народите

Фердинанд

– готов за пътуването

Hildefons

– готов за битка

Evarik

– владетел

Eerik

– владетел

Add a Comment