Мъжки цигански имена

Анджей

– мъж, воин

Бесник

– поклонник

Бойко

– жител на Западна Украйна

Болдо

– защита на крал

гума

– шампион, носител

Gudada

– превъзходство

Гунар

– военни, воин

Ddzhorddzhi

– селянин

Джорджи

– селянин

Zindelo

– син, син

Ion

– Бог е добър

CSI

– той ще се увеличи

Лоизу

– известен войн

Лука

– от Lucania

Марко

– войнствени

Merican

– войнствени

Милош

– благодаря добър
Мирча

– световен

Mihey

– кой е като бог?

Никола

– спечели хора

Ник

– спечели хора

Пали

– малък

Пънк

– рок, камък

Petsh

– безплатно

Пеша

– малък

Pithiviers

– рок, камък

Pitti

– рок, камък

Pleymn

– пожар, пламъците

Simayons

– слушане, слушане тясно

Стево

– увенчан

Тамаш

– близнак

Tobar

– от Тибър (река)

Walther

– военен владетел

Ferko

– безплатно

Фонс

– благороден и готов

Ханзи

– Бог е добър

Harman

– смели, верни хора

Шандор

– горд

Стефан

– Crown

Емилиян

– конкурент

Янко

– Бог е добър

Yanoro

– Януари

Add a Comment