Мъжки асирийски имена

Адад

– Thunder

Арам

– Височество

Аран

– гърдите саркофаг

Atley

– възвиси

Dzherab

– кавга

Zerabbabel

– семена Вавилон

Йяр

– светлина

Iyari

– светлина

галера

– красива цар Саргон

– истинският цар

Кори

– пещерен обитател

Add a Comment