Морфология на времето

Добавяне към Карило.

Церемонията е високата цена, която човек трябва да плати за падеж.

Законът на Маври. Никой не е твърде стар, за да може да овладее нов начин на проявяване на глупост.

Принципът на интереса.

Почти всичко е по-популярно от преди.

Максим Кубайн.

Колко слаби и незначителни са усилията на Човешкото Същество в сравнение с непоклатимите елементи на Природата … но само докато траенето на тази борба не е напълно изложено на внуците. Принципът на Питърсън.

Традициите са решения, за които сме забравили съответните проблеми. Законът на Хъксли за напредъка. Технологичният прогрес просто ни предостави по-ефективни средства за движение назад.

Add a Comment