Merfoekspertologiya

– Законът на Макдоналд. Консултантите са мистериозни лица, които искат от фирмата да ги информира за определен показател и след това да я дадат на една и съща фирма с важен поглед. Правилото на Уорън.

За да определите истинския експерт, изберете тези, които предвиждат най-голямата продължителност на тази работа и най-високата цена.

Law de Nevers за сложността.

Най-простите въпроси са тези, за които не знаете абсолютно нищо.

Загубеният закон на де Невърс.

Никога не правете предположения за това, което можете да научите със сигурност.

Axum of Ducharm.

Ако смятате някой от вашите проблеми доста тясно, сами вие сте част от този проблем. Законът на Мелек.

Колкото по-проста идея, толкова по-трудно е. Разликата на Барт. Има два типа хора: тези, които разделят хората на два вида, а тези, които не го правят.

Законът на Лакопи.

След хранене и секс, най-силното желание на човек е да каже на колега как да върши работата си.

Правилото на Лакомб.

Вероятността, че се е случило нещо добро, е 15-25 или 80-90 процента.

Последици от Дуденхофер.

В диапазона от 40 до 60% може да бъде удовлетворен отговор от 50%.

Add a Comment