Чеченски имена на мъжете

Абдуррахман

– роб Милостив

Абдулрахмин

– роб милосърден

Abdulmalik

– слуга на Господ

Abdusalam на

– роб Perfect

Абдулазиз

– роб Mighty

Abdulhalik

– слуга на Твореца

Abdulgaffar

– роб опрощаващ

Abdulvahhab

– роб Giver

Abdurrazak

– роб Giver храна

Abdulalim

– роб всезнаещ

Abdulbasit

– роб Щедро

Абдулатиф

– роб Добър

Abdulkhalim

– роб на пациента

Abdulazim

– роб Great

Abduljalil

– роб Glorious

Абду lkarim

– роб Великодушен

Abdulhakim

– роб Wise

Абдулхамид

– роб хвали

Abulvahid

– слуга на One

Abdussamad

– слуга на Вечния

Абдулкадир на

– слуга на всемогъщия

Abdurrashid на

– роб Prudential

Абас

– намусен, мрачен

Абу

– баща

Abulhair

– изпълнители на добра

Адам

– създаден от пръстта на земята

Адл

– просто

Акрам

– щедър

Али

– възвишен

Алви

– възвишен

Alhazur

– орел

Alyauddin

– благородна вяра

Амир

– владетели ите

Арзу

– Eagle

Ashab

– дружелюбното

Ахмад

– прослави

Анзор

– най-грижовна

Аюб

– покаял

Bagauddin

– височината на религията

Башир

– носещ радост

Bekhan

– княже, ръководителят

Bishr

– радост

Borz

– вълк

Була

– бизони

Булат

– стомана

Уадуд

– любящ

Уалид

– баща

Waha

– на живо

Vahiyta

– нека го живо

Visiyta

– нека да остане

Тед

– от името на маршал Климент Ворошилов.

Гази

– воин

Gazimagomed

– воин Мохамед

Дауд

– любим, скъпи

Денис

– бога на виното

Dikalu

– от името на лидера на партията Николай Gikalo

Габриел

– името на един от архангелите

Джамал

– красива

Dzhamaldinov

– красотата на вярата

Дик

– добър

Добрушка

– от името на водещия на квартал Vedeno Dobrovolsky

Dukhvaha

– живее дълго

Заид

– изобилие

Zaky

– чист

Заман

– време ера

Захид

– въздържан

Zelimzan

– здрави, живеят по-дълго време, недвижими

Ziyad

– величие

Ziauddin

– блясъка на вярата

Zuhair

– светло, светло

Ибрахим

– баща на народите

Идрис

– име на пророка Идрис

Izuddin

– величието на вярата

Ikram

– чест, уважение, почит

Инал

– господар

Иса

– Бог помощ

Исам

– послушание

Исмаил

– име на Пророка Исмаил

Ишак на

– име на пророк Ишак

Ихсан на

– искреност

Кайес

– твърд

Currat

– Falcon

Kuyra

– Hawk

Lem

– лъв

Lecha

– орел

Лу

– сърна

Магомед

– от името на пророка Мохамед

Маджид

– хубаво

Mayrsolt

– смел

Makkhali

– хвърчило

Малик

– притежава, управляващата цар

Мансур

– което е под защита, победители

Махди

– ръководство

Мурад

– който желае, стремейки

Муса

– от водата

Мустафа

– избран, избран

мюсюлмански

– мюсюлманин

Мохамед

– прославя славния

Мухсин

– кой да прави добро

Мухтар

– избран

Назир

– предупреждение

Нал

– глиган

Najmuddin

– звездни религии ите

Насрудин

– помощ религия

Nokhcho

– чеченски

Ovlur

– агнешко

Olhazar

– птица

паша

– домакин

Piil

– Слон

Раджаб

– седмия месец на ислямския календар

Рамадан

– на името на свещения месец

Рахман

– милостив

Рахим

– милостив, състрадателен

Рашид

– съзнателно, разумно

Руслан

– лъв

Саид

– благословен, щастлив

Сай

– елен

Syed

– Г-н

Saifuddin

– меча вярата

Saifullah

– мечът на Аллах

Салах

– валидността Нес

Салих

– име на Пророка Салих

Салман

– всеки

Сюлейман

– живее в здравето и благосъстоянието

Сули

– Dagestani

Султан

– Conquer

Sutarbi

– алчни

Tagir

– чист , изправено

Turpal

– герой

Умар

– името на втория благочестива халиф Умар

Осама

– лъв

Fazl

– вековни

Хамид

– похвално, похвално, което хвалеше Бога

Харис

– орач

Hoza

– врабче

Tshogal

– лисица

Ча

– мечка

Chaborz

– мечка и вълк

Shamsuddin

– Sun
вяра

Шариф

– благороден

Шахид

– показателно за монотеизма в лицето на смъртта

Емин

– верен

Юнус

– поток

Якуб

– име на пророка Яков

Add a Comment